Parafia Św. Apostołów Piotra i Pawła w Bydgoszczy

 

 

 

 

Akcja Katolicka

30-grudnia-2020

Akcja katolicka w Diecezji Bydgoskiej

Biskup Bydgoski Jan Tyrawa dekretem z dnia 1 grudnia 2004 roku powołał Akcję Katolicką Diecezji Bydgoskiej. Asystentem diecezjalnym został Ks. Krzysztof Panasiuk. Zarząd DIAK tworzy siedem osób. Funkcję prezesa AKDB Ks. Biskup powierzył pani Hannie Marchlik (par. Chrystusa Króla w Bydgoszczy). wiceprezesem jest pani Danuta Siewkowska (par. św. Andrzeja Boboli w Szubinie), sekretarzem jest pan Edward Bajkowski (par. św. Ap. Piotra i Pawła w Bydgoszczy), skarbnikiem pani Krystyna Drela (par. św. Andrzeja Boboli w Szubinie. Członkami są panowie: Tomasz Latos (par. św. Ap. Piotra i Pawła w Bydgoszczy), Józef Kranc (par. Chrystusa Króla w Bydgoszczy), Edward Małachowski (par. św. Jadwigi Królowej w Bydgoszczy.

Hymn Akcji Katolickiej
Daj nam Panie moc i siłę,
Ojców naszych wiarą żyć,
Głosić prawdy Bogu miłe,
Apostołem Twoim być
Ref.

Pobłogosław Akcję Chryste
Niech nas wzmacnia niebios blask,
Z woli Twojej serca czyste,
Niech napełnia strumień łask.

Dziś pragniemy sercem całym,
Z wieczernika przykład brać,
Kochać bliźnich dla Twej chwały,
Ewangelii światło siać.
Ref.

Źródło prawdy i miłości,
Ty, co w niebie miejsce masz,
Prowadź Akcję do świętości,
Królu światła, Panie nasz.
Ref.

Codzienna modlitwa członka Akcji Katolickiej.
Bądź uwielbiony Boże za łaskę chrztu świętego, dzięki której stałem się członkiem Twojego Mistycznego Ciała – Kościoła świętego.
Dziękuję Ci, Panie, za powołanie i umocnienie mnie do apostolstwa.
Dziękuję Ci, Boże, za obdarzenie mnie charyzmatem głoszenia Dobrej Nowiny współczesnemu człowiekowi w łączności z moim Biskupem i Proboszczem.
Przeżywam wielkość swego powołania, lecz uświadamiam sobie także słabość i kruchość swoją.
Dlatego proszę Cię, Boże Stwórco i Królu Wszechświata, byś wspierał mnie w budowaniu Twojego Królestwa. Spraw, bym czynnie uczestniczył w życiu Twojego Kościoła i Ojczyzny.
Dodawaj mi sił i mądrości, bym modlitwą i apostolską działalnością uświęcał moje życie osobiste i rodzinne, sferę pracy i wypoczynku, sektor kultury i życia publicznego. Ześlij proszę, światło Ducha Świętego, bym Twoją pomocą wsparty, mógł właściwie formować siebie i innych zgodnie z tradycją Kościoła katolickiego.
Użycz mi tej łaski, abym uczestnicząc w Akcji Katolickiej był dyspozycyjnym, gotowym do wyrzeczeń, wiernym podjętym postanowieniom i wytrwałym w przeciwnościach. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Akcja Katolicka w naszej parafii.

20 Lat Oddziału Akcji Katolickiej w parafii


• Dekretem Metropolity Gnieźnieńskiego Ks. Arcybiskupa Henryka Muszyńskiego z dnia 22 października 1997 roku, ustanowiony został Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy naszej parafii. Asystentem kościelnym został proboszcz naszej parafii Ks. Marian Ratajczak, prezesem został, pan Jan Ładziński.
• Dnia 10 listopada 2007 roku w naszym kościele odprawiona została uroczysta Eucharystia dziękczynna w 10 rocznicę istnienia AK w naszej parafii. Tej uroczystości przewodniczył i Słowo Boże wygłosił asystent kościelny naszego Oddziału Ks. Kanonik Teodor Paradowski. Do koncelebrowanej Mszy świętej zaproszono Ks. Krzysztofa Panasiuka, asystenta diecezjalnego oraz Ks. Seniora Mariana Ratajczaka oraz innych gości.
• Nasz Parafialny Oddział Akcji Katolickiej, spotyka się w poniedziałek po drugiej niedzieli miesiąca na plebanii przy ul. Reja 3. Spotkania maja charakter formacyjny. W trzecią niedzielę miesiąca gromadzimy się w kościele na wspólnej Eucharystii. Członkowie AK, czynnie uczestniczą w życiu naszej parafii.

• Członkowie Akcji Katolickiej przy naszej parafii:

Ks. Kanonik Teodor Paradowski – asystent kościelny
Bartnik Teresa - prezes
Goncerzewicz Elżbieta - wiceprezes
Bajkowska Felicja - skarbnik
Wiśniewska Ewa - kronikarz
Bajkowski Edward
Bartnik Roman
Biskup Stefania
Goncerzewicz Henryk
Jeliński Czesław
Ładziński Jan
Priebe Zofia
Radomska Marzena
Radomski Andrzej
Rook Aniela
Rydygier Bolesława
Śmieszek Józef
Trzebiatowska Jolanta
Trzebiatowski Robert
Tubacka Marlena
Walkowska Maria
Weber Bogumiła
Zarzycka Monika
 

Ks. Kanonik Teodor Paradowski - proboszcz
 

                                                                                               strona główna


* * *

(C) Copyright 2010