Parafia Św. Apostołów Piotra i Pawła w Bydgoszczy

 

 

 

 

SAKRAMENT BIERZMOWANIA

31-grudnia-2020

„Przygotowanie do Bierzmowania przewidziane jest tylko dla młodzieży prowadzącej życie chrześcijańskie i sakramentalne. Jest to, bowiem sakrament, w którym Chrystus powołuje wierzących do współpracy i powierza im odpowiedzialność za sprawy Boże. Młodych ludzi, którzy poprzez przyjęcie sakramentu Bierzmowania świadomie wybierają chrześcijaństwo, Duch Święty umacnia do realizacji podjętych decyzji. Jeśli takiej decyzji brak, nie wolno sakramentu tego przyjmować, byłoby to, bowiem czczą formalnością i nadużyciem, a nawet świętokradztwem.
                                                            ” (Wstęp ogólny do Sakramentu Bierzmowania)

W naszej parafii przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania obejmuje klasy I, II i III gimnazjum. Spotkania dla kandydatów odbywają się:
 
• Klasy I gimnazjum – w Adwencie i Wielkim Poście
• Klasy II gimnazjum – w pierwszą środę miesiąca o godz. 19.00
• Klasy III gimnazjum – w drugą środę miesiąca o godz. 19.00
Wszystkie spotkania odbywają się w kościele. Obecność wszystkich obowiązkowa!!!

Odpowiedzialnym za przygotowanie młodzieży do Sakramentu Bierzmowania jest
ks. Krzysztof Amborski. Wszystkie sprawy związane z sakramentem są załatwiane w piątki w biurze naszej parafii w godzinach od 16.00 do 17.00.

Zasady kandydata do bierzmowania:

1. Msza Święta niedzielna
2. Comiesięczna Spowiedź Święta (potwierdzona przez kapłana)
3. Pozytywna opinia katechety ze szkoły dotycząca nauki i zachowania
4. Uczestnictwo w życiu liturgicznym (przynajmniej 4 razy):
• Droga Krzyżowa , Gorzkie Żale
• Nabożeństwa Majowe i Czerwcowe
• Roraty
• Nabożeństwa Różańcowe
• Zaangażowanie w życie parafii 5. Udział w rekolekcjach szkolnych - notatka pisemna
6. Pozytywna opinia Księdza odpowiedzialnego za przygotowanie do sakramentu w parafii

Kandydat zostaje wyłączony z grona kandydatów do bierzmowania z swego cyklu przygotowań w następujących przypadkach:

1. Za próby oszukania rodziców lub kapłana, za niewłaściwe zachowanie w kościele.
2. Za trzykrotną nieuzasadnioną nieobecność na Eucharystii (można pięciokrotnie w całym cyklu rocznym uczestniczyć na Mszy Świętej w innym miejscu i czasie) lub spotkaniu
3. W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej z lekcji religii i oceny nieodpowiedniej z zachowania.

                                                                                               strona główna


* * *

(C) Copyright 2010